La Mercè i la Maria  han dedicat la seva vida a treballar per la millora de la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió. Els premis que duen el seu nom perquè volen ser un reconeixement a la seva tasca i compromís durant tota la seva vida, també a la seva amistat i estima.

Els tres premis que hem creat volen premiar persones, entitats, serveis i projectes que, des de l’acció social, contribueixin, com han fet i fan la Mercè i la Maria, a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Catalunya.

És amb aquesta finalitat que des de Plataforma Educativa hem creat els tres Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras:

  1. Guardó a la Corresponsabilitat Ciutadana
  2. Premi a l’Emprenedoria Social
  3. Premi a la Innovació en el Camp Social

L’objectiu d’aquests guardons és mantenir viu l’esperit emprenedor  i  fomentar la iniciativa i la participació ciutadana en el camp social, així com promoure el desenvolupament humà sostenible a Catalunya.

L’emprenedoria social és un concepte del segle XX però la tasca d’aquells que l’han fet possible, avui anomenats “emprenedors socials”, ve de lluny. De tan lluny com antiga és la capacitat humana per a resoldre necessitats socials.

Així doncs, aquests emprenedors són molt valuosos per una societat, moltes vegades claus pel desenvolupament del seu entorn. No parlem d’un emprenedor de negocis amb l’objectiu del benefici econòmic individual, sinó d’aquelles persones que tenen com a principal motivació el canvi, la sostenibilitat social i ambiental del seu projecte i el benefici socioeconòmic col·lectiu.

Tenint en compte aquest fort component ètic, l’emprenedor social treballa per aquesta transformació  i, alhora, encomana la seva inquietud a les persones del seu voltant.  Aquest és el seu valor, convertir, millorar, crear de nou i fer extensiu aquest esperit als altres.

Innovar o transformar alguna cosa que ja existeix en valor comporta buscar oportunitats tenint en compte els recursos (o la manca d’aquests). Així doncs, premiem la constància, el lideratge, la capacitat per aprendre dels propis errors, el sentit de responsabilitat, però també l’esperit de risc, la visió i la determinació. Premiem tots aquests valors i la seva materialització en resultats amb la finalitat de promocionar-los i difondre’ls, així com reconèixer la trajectòria dels emprenedors socials més destacats.