PREMIS

Els Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras neixen amb la voluntat de reconèixer la tasca de persones, entitats, serveis i projectes que des de l’acció social, contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Catalunya.

CATEGORIES
Els participants poden presentar la seva candidatura a les següents 3 categories:

 • Corresponsabilitat Ciutadana
 • Emprenedoria Social
 • Innovació en l’àmbit de l’acció social

IDIOMA
Els projectes es poden presentar en català o castellà.

PRESENTACIÓ
Per presentar candidatura als Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras cal que en primer lloc ompliu el formulari corresponent que trobareu al web http://premisacciosocial.plataformaeducativa.org a la pestanya participa i la categoria corresponent.Una vegada complimentat el formulari, feu-nos arribar el projecte a innova@plataformaeducativa.org en format pdf o word (amb un pes màxim de 5 Mb)

TERMINI
El termini de presentació de les candidatures serà des de la publicació de les bases al web fins el 31 de gener de 2014 a les 23:49h.

JURAT
El jurat serà designat pel patronat de l’entitat convocant i estarà composat per 7 persones:

  1. Maria Figueras
  2. Mercè Bañeras
  3. La presidència de la Fundació Plataforma Educativa
  4. Conseller de Benestar Social i Família o representant
  5. Un expert en innovació i emprenedoria social
  6. Persona dedicada al voluntariat
  7. Un notari que donarà fe de l’acte de deliberació.

La gerència de Fundació Plataforma Educativa farà les funcions de secretari sense vot.

VEREDICTE
El veredicte, que és inapel·lable, es comunicarà el dia 23 d’abril de 2014 en el decurs d’un acte públic que es farà a la ciutat de Girona.Els premis s’atorguen per majoria dels membres que formen part del jurat. Poden ser declarats deserts, si així ho decideix el jurat. En cap cas són divisibles.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’autoria i propietat intel·lectual dels projectes candidats són propietat de la persona/entitat que ho ha presentat. Tanmateix els candidats accepten que el seu nom, títol del projecte i el resum que consten al formulari formin part d’una base de dades
accessible al web de l’organització. Així mateix, els candidats donen el seu consentiment perquè es pugui fer ús de la seva imatge per finalitats no comercials en els seus canals de difusió.

DISPOSICIÓ FINAL
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases.
La inscripció i participació als premis és gratuïta.

descarga

Podeu descarregar-vos les bases
dels Premis Maria Figueras i Mercè Bañeras en pdf