El Guardó a la Corresponsabilitat Ciutadana vol reconèixer a ciutadanes i ciutadans que han destacat per la seva dedicació a les persones i a contribuir a la millora de la qualitat de vida dels col·lectius més necessitats, a Catalunya.


Qui pot presentar candidatura

El procés de presentació de candidatures a la categoria de Corresponsabilitat Ciutadana es realitzarà a través d’un procés participatiu entre les persones que pertanyin als patronats de les  entitats del grup Plataforma Educativa.


Criteris de valoració

Per l’adjudicació dels premis el jurat tindrà en compte:

  1. Currículum/història professional de la persona candidata,
  2. Grau d’incidència de la seva trajectòria en el sector on s’ha desenvolupat professionalment o voluntàriament,

Dotació

Reconeixement + detall