Els premis de la Innovació Social és un reconeixement a projectes innovadors i creatius que aportin noves maneres d’encarar el futur per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania a Catalunya.

 

Què entenem per Innovació Social?

És una acció de desenvolupament social a través d’un canvi original / nou en la prestació d’un servei o en la producció d’un bé que aconsegueix millorar una o més situacions de pobresa, marginalitat, discriminació, exclusió o risc social i que té potencial per ser replicable o reproduïble.

Volem remarcar, que aquesta categoria està dirigida, especialment, a guardonar aquells projectes que estan en procés de dur-se a terme, o bé són projectes just acabats d’arrencar i que, conseqüentment, necessiten una ajuda per tirar endavant.

 

Qui pot presentar un/a candidat/a

Qualsevol persona o organització poden proposar una persona candidata a rebre aquest reconeixement, omplint aquest formulari.

 

Criteris de valoració

Per l’adjudicació dels premis el jurat tindrà en compte:

  • Innovació: El projecte ha d’aportar novetats al territori d’implantació. L’àmbit territorial és Catalunya, es pot considerar innovador una adaptació d’algun projecte existent en algun altre lloc o una revisió d’un projecte ja en funcionament que requereix canvis innovadors per poder continuar mantenint l’impacte de les seves accions.
  • Replicabilitat: la possibilitat que el projecte pugui dur-se a terme a d’altres llocs, col·lectius, sectors econòmics…
  • Valor Social: resultats d’accions que repercuteixin positivament en un col·lectiu de persones desfavorides generant millores significatives que redueixin la seva desigualtat.
  • Grau de Desenvolupament del projecte. Es tindrà en compte en quin moment de desplegament es troba el projecte. Idea, pla pilot, projecte en funcionament.

 

Dotació

Guardó de reconeixement + dotació econòmica (3.000 €)