Representants del projecte premiat Carbó d’Ardenya i Gavarres amb Albert Rosa, Gerent de Fundació Astres