maria i merce

La Maria Figueres i la Mercè Bañeras (al centre de la imatge) són dos exemples clars del que avui dia en diem emprenedores socials. És per la seva important tasca en l’acció social i per la vinculació i l’afecte que Plataforma Educativa té cap a elles que es va posar el seu nom a aquests premis.

Avui parlem amb elles de la situació actual de l’acció social i reflexionem sobre algunes de les claus per continuar treballant per millorar el món que ens envolta.

PREMIS MARIA I MERCÈ: A través de la tasca en el món de l’educació heu vist madurar infants i joves. També heu vist canviar el món que ens envolta. Quins són els canvis que heu observat en la societat i que es reflecteixen en la situació dels nostres joves

MARIA F. I MERCÈ B.: En el món canviant que ens envolta, d’una banda hem passat d’una època de benestar (relatiu per a uns quants) a tocar de peus a terra novament, amb l’estretor i una perspectiva de  futur gens esperançadora.

Una crisi global, produïda per la cobdícia i la manca d’equitat del capitalisme més pur i dur ha produït una societat cansada, amb  por i sense ànim per a la participació.

D’altra banda, aquest sistema econòmic pervers en què estem immersos crea un clima d’inseguretat que destrueix la vida d’immenses majories d’éssers humans,  no prioritza l’aspecte humà, fa el sord al clam dels que reclamen justícia i acluca els ulls davant  les seves  necessitats. Genera un context de precarietat i de creixent carència de recursos econòmics i materials.

A més, deixa sense recursos als més dèbils de tots: discapacitats, infants, ancians, malalts, etc. com a conseqüència de les retallades a la protecció social. D’altra banda, origina una mà d’obra barata, especialment en les persones immigrants.

No obstant, com a conseqüència de la revolució tecnològica i de les seves aplicacions en els diversos camps es produeix l’eliminació de llocs de treball en moltes de les empreses que queden.

Pel que fa a la nostre joventut, es constata que el jovent ha estat educat en l’abundància i en tenir-ho tot sense esforç d’uns pares que havien passat dificultats econòmiques i  no les han volgut pas per als seus fills. Ara, els nostres joves, ja abans dels dotze anys, van pel món amb un iphone a la butxaca i a molts, se’ls fa impossible prescindir-ne.

A més, existeix poca relació personal; se supleix amb una intensa cadena de relacions virtuals.

D’altra banda, fet molt preocupant, el 50% està a l’atur. Com a conseqüència,  porta a joves qualificats a emigrar i, en general, a la desesperança, l’atonia, passivitat i desil·lusió.

PMiM: Quin panorama! Però podem buscar-hi solucions…. Si més no, en la manera com s’encara aquesta situació. Quins valors creieu que són primordials i que cal treballar-los en l’acció social?

MiM: L’estimació i el respecte. La solidaritat, entesa com a cooperació. El saber treballar en equip. Això ajuda a créixer, a madurar i a saber sortir del pou. L’esperit crític per conèixer la situació en què es troben.La responsabilitat, la senzillesa, la comprensió, el saber escoltar. L’actitud de superació i les ganes de treballar. El diàleg amb passió, convicció i sinceritat. L’autoestima positiva, l’audàcia, el coratge, la resiliència: tots aquests valors que ajuden a ser autònoms.

PMiM:Quina creieu que és la clau de l’èxit de projectes en emprenedoria i innovació social?

MiM: Bé, segurament no hi ha una única clau d’èxit. Aquesta, al nostre entendre és fruit d’una complementarietat de fets, idees, etc.

Però el primer potser és estar convençut/da del que proposes i fas. D’altra banda, cal donar valor al que realitzes tu i els altres. Així es fomenta l’autoestima.

És important tenir sentit de complementarietat: tu ets la part que falta als altres, i           aquests, són que el que  et falta a tu. Això ajuda a treballar en equip,      sense lluitar per protagonismes.

Cal actuar amb responsabilitat dinamisme, energia, seguretat, valentia…

Aprendre a treballar en equip, a dialogar, aquest és un aspecte a tenir en compte.

Donar responsabilitats paulatinament per anar creant personal qualificat i motivat i prioritzar una formació continua i actualitzada

Cooperar amb altres institucions i centres.

Conèixer i saber aplicar noves tecnologies.

PMiM: Què creieu que poden aportar aquests premis?

Bé, entre altres coses, pensem que aporten una alenada de aire fresc per als grups que ja estan lluitant a favor dels qui ho necessiten, perquè arribin a assolir els seus drets bàsics. Un ajut a la recerca de mitjans per a superar la crisi actual.Una implicació en el benestar dels altres, fent costat als més febles i vulnerables.

La col·laboració en la formació d’homes i dones indignats, crítics i  responsablement compromesos. Confiança en què el projecte presentat assolirà les seves finalitats d’acció social. Ajut a la superació, a la responsabilitat i a la solidaritat compartida. La possibilitat de participació en xarxes existents a fi d’aconseguir una societat millor, per a nosaltres i per a les futures generacions.

Finalment, el que es promou és la capacitat per a donar respostes a la construcció d’una societat més justa, equilibrada i feliç, on les persones siguin el centre d’acció i siguin tractades amb la dignitat que els pertoca.