Premiats, autoritats i representants de Plataforma Educativa a l'acte de lliurament dels Premis d'Acció Social. Foto: Plataforma Educativa
Premiats, autoritats i representants de Plataforma Educativa a l’acte de lliurament dels Premis d’Acció Social. Foto: Plataforma Educativa

En data de dimecres 25 de març de 2013 amb la finalitat de valorar les candidatures presentades als en les categories d’Emprenedoria, Innovació i Corresponsabilitat Ciutadana es reuneix el jurat dels Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras, constituït per:

  1. La presidència de la Fundació Plataforma Educativa: Sra. Anna Ma. Sunyer
  2. Conselleria de Benestar Social i Família o la persona en qui ell ho delegui: Sra. Josefina Surina, Institut Català de les Dones a Girona
  3. Un professional de l’acció social en actiu: Sr. Jordi Gusi
  4. Sra. Maria Figueras
  5. Sra. Mercè Bañeras
  6. El Sr. Juan Ramón José Palomero Gil, notari

El jurat deixa constància de l’agraïment a totes les candidatures presentades per participar en aquesta primera edició dels premis, que s’ha organitzat amb l’objectiu de posar en valor la corresponsabilitat ciutadana, l’emprenedoria i la innovació social així com el reconeixement públic de la tasca d’aquelles persones i entitats que des de diferents àmbits han contribuït al desenvolupament social.

Després de la lectura i revisió dels projectes presentats i després d’una llarga deliberació, el jurat arriba a un consens amb el veredicte següent:

– Premi a l’Emprenedoria Social

Reconeixement a Persones, Entitats o Serveis que han destacat per la seva acció de transformació social amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, a Catalunya.

Sara Giménez per Prometteo, primera plataforma de turisme 3.0 accessible per a persones amb discapacitat auditiva.

premi_emprenedoria_premis_accio_social_plataforma_educativa_2013

– Premi a la Innovació en el camp social

Reconeixement a projectes innovadors i creatius,  inèdits que aportin noves maneres d’encarar el futur per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania a Catalunya.

Fundació Catalunya Voluntària pel projecte “Suport Social Intergeneracional Més Grans

Recullen el premi: Jordi Virgili i José Manuel Alonso

premi_innovacio_premis_accio_social_plataforma_educativa_2013

– Guardó a la Corresponsabilitat Ciutadana

Reconeixement a ciutadans que han destacat per la seva dedicació a les persones i a contribuir a la millora de la qualitat de vida dels més necessitats, a Catalunya.

Àngels Oliveras Oliver

premi_corresponsabilitat_premis_accio_social_plataforma_educativa_2013

El jurat felicita molt sincerament als guardonats i a la resta de candidatures per les seves valuoses aportacions i els anima a participar a la propera edició dels premis.

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.